sv  no  en  

Konsulenter til feature driven development

Prevas' projektleder konsulenter har stor erfaring med udvikling og projektgennemførelse med projektledelse inden for feature driven development.
Vores konsulenter kan tage hele projektledelsen inden for nedenstående områder, men det kan også være kick-start seminarer, hvor vores kunder efter behov bliver introduceret til den pågældende projektledelsesmetodik:

 • Tekniske projektledere som kan være en aktiv del af selve produktudviklingen, i software, hardware eller mekanik, og kan sørge for at produktudviklingen styres sikkert i mål og tage hånd om planlægning, tracking, rapportering, estimering og kvalitetssikring.
 • Ledere der kan tage ansvar for f.eks. hele afdelinger, produktcertificeringer eller testprocesser hos kunden.
 • Projektledere med specifik branchefokus (f.eks. inden for medico-, energi- eller forsvarsbranchen), som besidder betydelig erfaring med eksempelvis regulatoriske krav, relevante myndigheder og branchespecifikke teknologier.
Feature driven development konsulenter

Følgende er eksempler på udviklingsmetodikker, certificeringer og testprocedurer som vores projektleder konsulenter bl.a. har erfaringer med:

Udviklingsprocesser:

 • Prevas Unified Process, Unified Process
 • Feature driven development, test driven development, rapid prototyping og andre agile udviklingsprocesser

Sprog, OS og arkitektur:

 • C, C++, C#, VB, ADA, G
 • Kommunikationsinterfaces
 • Assembler
 • UML, JAVA
 • Windows CE, XP, Linux
 • OSE, QNX, VxWorks
 • Rubus, ThreadX, .NET, J2EE

Værktøjer:

 • Borland
 • Visual Studio
 • LabVIEW
 • TestStand
 • MATLAB, Simulink®
 • Rhapsody
 • Rational Rose
 • ClearCase

Kontakt Prevas A/S for mere information, info@prevas.dk.

Produkt log ind
Prevas

Med spidskompetence inden
for indlejrede systemer og
industriel IT bidrager Prevas
med innovative løsninger,
der skaber vækst

info@prevas.dk

Kundeservice