sv  no  en  

dk en sv no
Anvendelighedsløsninger

Usability løsninger

Ved udviklingen af et produkt er det vigtigste, hvad produktet skal anvendes til. Som produktejer er det en udfordring at kombinere indgående teknisk forståelse med viden om, hvordan man udvikler produkter, som er attraktive for brugeren, fungerer effektivt og hjælper brugeren med de tiltænkte opgaver.

Hos Prevas kombinerer vi indgående teknisk viden med erfaring i, hvordan man effektivt skaber et produkt, som brugeren vil sætte pris på. Vi forstår, at det er en udfordring ikke bare at kigge på enhedens arbejdsflow og den grafiske brugergrænseflade, men også de mekaniske aspekter, dvs. hvilken form den tekniske enhed skal have, for at brugeren får gavn af den.

En vigtig del af udviklingsprocessen er hurtigt at fremstille prototyper, hvilket kan være alt fra prototyper i papir eller polymermodeller til SLA-prototyper, som ser ud og føles som det færdige produkt. Disse prototyper anvendes til at få feedback fra brugerne og opnå en dybere forståelse af, hvordan produktet anvendes i virkelige situationer. Ved at indhente feedback på et tidligt stadie kan man i udviklingsprocessen fokusere på at opnå en effektiv udnyttelse og brugervenlighed, samt reducere potentielle fejlårsager og dermed få tilfredse kunder og brugere.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind