sv  no  en  

dk en sv no
Arbejdssikkerhed og overholdelse af lovgivningen Prevas

Arbejdssikkerhed og overholdelse af lovgivningen

Sikkerhed frem for alt

Infor EAM er designet til at garantere sikkerheden for operatører, teknikere, kunder og indbyggere. Transport industrien, atomkraft industrien og forsvaret er eksempler på dette. Miljø/emissonsaspekterne af produktionen bliver ofte håndteret efter samme procedurer. IT support vil have mulighed for at søge på field level og i nogle industrier som healthcare, må de også have elektroniske signaturer. En anden vigtig funktion i relation til sikkerhed er dokumentstyring. Certifikater, godkendelser, arbejdstilladelser og LOTO formularer er eksempler på dokumenter der skal styres med versioner og arkiveret med transaktionshistorik.

Uheld og hændelser bliver ofte håndteret i separate systemer, men det kan være en god mulighed at reportere disse hændelser via det web baserede EAM system. Hændelser vil derefter blive sat i forbindelse med aktivet og der kan derved blive analyseret og fulgt op.

Sikkerhed i arbejdet - best practices

Når en arbejdsordre eller -forespørgsel bliver sat i en risikogruppe der kræver en arbejdstilladelse, bliver den helt automatisk generet i EAM systemet. Denne kategori kan blive fastsat både automatisk og manuelt på aktivets location. De fornødne aktiviteter bliver derefter tilføjet til arbejdsordren. Disse aktiviteter bliver udført og tilbagerapporteret – derefter bliver alle de arbejdsordrer der er sat i forbindelse med tilladelsen frigivet. Når alle arbejdsordrer er udført – vil tilladelsens status ændres igen og de ulåste aktiviteter vil begynde. Flowet vil typisk være komplementeret med underskrevne dokumenter, der er skannet og uploadet til tilladelsen eller en elektronisk signatur.

Lovgivning

EAM systemet er sat op med et arbejdsflow der er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det kan være inspektioner eller prøver der kan analyseres eller fornyelse af certifikater. Arbejdsflow og dokumentstyringen sammen med søgbarheden af EAM systemet, overholder gældende lovgivning i alle industrier.


Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind