sv  no  en  

dk en sv no
Skybaserede løsninger til industrien

Cloudbaserede løsninger til industrien

For at overleve og vokse skal fremstillingsvirksomheder hele tiden udvikle nye, innovative produkter og mere intelligente produktionsmetoder og -processer. Derfor skal de fokusere på deres kerneaktiviteter og forsøge at overlade andre støttefunktioner til tredjepartsleverandører. Nye teknologier som f.eks. cloudbaserede IT-løsninger er en fremragende mulighed for at købe en service, som tidligere krævede omfattende investeringer i egen hardware og egne medarbejdere.

Prevas har introduceret cloudbaserede applikationer på det industrielle IT-marked. Vi kalder det "Industrial Cloud". Vi tilbyder en række løsninger lige fra vedligeholdelse til EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence) og sporbarhed.

Prevas' skybaserede løsninger

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind