sv  no  en  

dk en sv no
ESIP (Electronic Subsystems IP)

Core ESIP

ESIP (Electronic Subsystems IP) er en modulbaseret måde at udvikle tilpasset elektronikdesign på, hvilket gør at man ikke behøver at genopfinde afprøvede design om og om igen. Prevas har et stort antal ESIP-konstruktioner, hvoraf de fleste allerede er afprøvet, forbedret og indbygget i produkter på markedet. Dette mindsker markant den usikkerhed, der altid er forbundet med udvikling af nye konstruktioner og produkter.

Uanset om du vælger at integrere den selv eller i samarbejde med Prevas' specialister, giver Prevas' ESIP-koncept en væsentligt kortere gennemløbstid. Udviklingsomkostningerne og -risiciene reduceres, uden at man af den grund får højere produktionsomkostninger i forbindelse med det præfabrikerede modul.

ESIP er kernen og motoren i dit design og omfatter almindeligvis konstruktion og layout af processor, strømstyringskredsløb, RAM og Flash-hukommelse. Når du opbygger et system ud fra ESIP'er, er den første opgave at vælge en egnet core ESIP, som svarer til systemets krav til processorkraft og grænseflade.

En ESIP-kernepakke består almindeligvis af:

  • Skemaer
  • Layout
  • Simuleringsrapport
  • Materialefortegnelse (f.eks. printkort)
  • Komplet dokumentationspakke
  • Bootloader (inkl. MUX-opsætning, tidsparametre og registre)

iMX6 Core DesignPDF – low power high performance design with all modern multimedia and communication interfaces in one package.

iMX53 Core DesignPDF – proven high speed core design for multimedia applications based on Freescales i.MX53 processor, with integrated configurable DDR3 memory, Flash, and power management.

iMX28 Core DesignPDF – production hardened high speed core design for industrial applications based on Freescales i.MX28 processor with integrated configurable DDR2 memory, Flash and power management.

Kontakt

Mikkel Ingstrup

Mikkel Ingstrup

Engineering Manager

Tel

+45 40 21 61 03

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind