sv  no  en  

dk en sv no
Product manager

Design validation

Medical Design Validation er en omfattende opgave - hvor Prevas hjælper vores kunden med validering af software, systemkrav, protokoller og valideringsoverblik. Hos Prevas udvikler vi, i samarbejde med kunden, det rigtige, fremtidssikrede og velfungerende produkt. Det indebærer foruden grundigt og velovervejet design, også test- og dokumentation af testen gennemført på dele og/eller det samlede produktet. Således er softwarevalidering, systemkravvalidering og overblik, heraf delelementer i en valideringsplan, der skal gennemføres på det endelige produkt. 

Kontakt

Nikolaj Hanson

Henrik Møller

President

Tel

+45 2949 9202

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind