sv  no  en  

dk en sv no
Asset Information Management

Dokumentstyring

Mange informationer og dokumenter er knyttet til eller endda gemt i EAM-systemdatabasen – lige fra planlægning af anlægsinvesteringen til produktions- og afviklingsfasen. Visse data og informationer er knyttet til anlægsstrukturen, og visse er knyttet til arbejdsordrerne i arbejdsordrehistorikken eller begge dele. Der er også en masse informationer om reservedele og de elementer, der er forbundet med anlægsaktivet i dets levetid. Tegninger, certifikater, dokumentation om arbejdssikkerhed, billeder, inspektions- og kalibreringsrapporter med mere – det hele skal være tilgængeligt og gemmes i en database som metadata eller uploades som filer.

Styring af alle anlægsrelaterede dokumenter og oplysninger er en central del af en EAM-løsning.

Dokumentstyring

Prevas tilbyder Infor EAM-systemet, som kan styre de dokumenter, der er knyttet til en enhed i systemet. URL-adresser kan vise dokumentkilden, hvis det er tilgængeligt på internettet. Der er dokumentlinks til eksterne dokumentstyringssystemer eller til det interne Infor EAM-dokumentsystem. Det indbyggede Cognos-rapporteringsmodul anvendes til at udforme og oprette dokumenter.

Dokumentstyringssystemet Doc+

Infor EAM har et komplet dokumentstyringssystem. Systemet understøtter versionshåndtering og dokumentworkflow. Der oprettes et nyt dokument, og den tidligere version låses. Herefter sendes den nye version til godkendelse, og når den er godkendt, erstatter den nye version den gamle og gøres tilgængelig i hele systemet for dem, der har tilladelse til at se den. Alle dokumenter i Doc+ systemet indekseres, og alt indhold i alle dokumenter er tilgængeligt i en Google-lignende søgemaskine. Denne funktion udfører søgninger i alle kommentarer og dokumenter i hele databasen. Søgeresultaterne vises i form af ikoner, der linker direkte til det dokument eller den arbejdsordre, som indeholder flest hits i henhold til søgemaskinens algoritme.

CAD-integration

Prevas tilbyder et EAM-system med fuld tovejs CAD-integration. Ved at pege på et anlægsaktiv i træstrukturen over anlægsaktiver føres du til træstrukturen over forretningsprocesser med den tilsvarende tegning af enheden. Når du står i den korrekte enhedstegning, findes navnet på elementet og markeres i vinduet med CAD-visningen. På samme måde kan et element i CAD-tegningen markeres, hvorefter anlægsaktivet markeres i træstrukturen over anlægsaktiver.

Løsningen er internetbaseret og tilbyder brugeren en CAD-visning. Det er også muligt at oprette en fejlrapport eller en arbejdsordre direkte i CAD-vinduet. Andre funktioner er farvekodning baseret på anlægsaktivets status eller tilstand. Denne funktion kan anvendes til at udpege låste områder eller anlægsaktiver med forsinket forebyggende vedligeholdelsesarbejde på en planvisning af produktionslinjen eller på en tegning over fabriksgulvet.

Dokumentstyring integreret med EAM-funktioner

I mange brancher er der behov for at kunne administrere og forny certifikater. Certifikatet er typisk et dokument, som skal underskrives i hånden eller ved at bruge systemets digitale signatur. Ved at konfigurere fornyelsen af certifikater som en arbejdsordre advarer systemet den ansvarlige leder om, at et certifikat udløber inden for nogle uger. I arbejdsordrens workflow oprettes et nyt dokument, og til sidst godkendes og uploades en ny version. Den internetbaserede løsning fra Prevas gør det muligt for de involverede parter at samarbejde i processen.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind