sv  no  en  

dk en sv no
EAM Workflow

Workflowet kan tilpasses

Kundespecifikt workflow.

Systemet konfigureres, så det passer til kundens processer og workflow. Derfor får du en effektiv løsning, som er skræddersyet til dine behov. 

Alle irrelevante felter og funktioner fjernes. Planlagte eller færdige opgaver følger workflowet og flyttes automatisk mellem brugernes indbakker, hvilket sikrer, at intet går tabt eller glemmes. Indbakkerne er dynamiske og kan konfigureres til at vise forskellige opgaver i workflowet eller til at give brugeren besked om de opgaver, hvis dato er forfalden eller overskredet.

Hvilke garantier udløber om tre måneder? Planlæg en inspektion af aktiverne, mens garantierne stadig er gyldige. Hvilke arbejdsordrer med høj prioritet er ikke blevet påbegyndt til tiden? Find årsagerne til forsinkelsen. Startsiden bør indeholde relevante indbakker for den pågældende bruger, så det ikke er nødvendigt at søge efter information for at danne sig et overblik. Workflowet kan let overvåges/kontrolleres, og tidsfristerne i processen kan måles og forbedres. Det viser sig ofte, at workflows, som ikke er optimale nok, skaber flere forsinkelser end selve arbejdet.

Infor EAM tilbyder workflows, som er skræddersyet til dine behov!

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind