sv  no  en  

dk en sv no
Energisektoren

Energi

I dag er det energisektorens største udfordring at forsyne den voksende befolkning med el og varme, samtidig med at mindske miljøpåvirkningen. Der foreligger et konstant behov for at optimere energiproduktionen, samtidig med nødvendigheden for at udvikle nye, innovative metoder til fremstilling og distribution af energi. 

I de senere år er der blevet udviklet nye produkter for at kunne udnytte sol, vind og bølger til at fremstille energi. Eksempler på nøgleværdier er optimeret elforbrug, vedvarende energikilder og affaldsoptimering. 

Prevas er aktiv inden for både produktion, håndtering og optimering af energi. 

Vores services inden for energiområdet omfatter projektledelse, udvikling af styre-, måle- og kommunikationsenheder, samt diagnosticering. For at vores kunder eksempelvis kan opnå en sikker, effektiv og økonomisk drift af industrielle turbiner, fremstiller vi værktøjer til hurtig dataindsamling og diagnosticeringssystemer. Desuden har vi specialistviden om batteriteknik. Et eksempel på dette er udviklingen af intelligente batterier, som er en vigtig komponent i forbindelse med energioptimering.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind