sv  no  en  

dk en sv no
Enterprise Asset Life Cycle Management

Enterprise Asset Life Cycle Management

Enterprise Asset Life Cycle Management betyder optimal styring af en virksomheds fysiske aktiver med henblik på at maksimere aktivernes værdi, minimere negative indvirkninger på miljøet og reducere energiforbruget i aktivernes levetid. I denne henseende fokuserer Prevas på produktionsdriften, men de fleste løsninger og processer kan implementeres med henblik på at styre et hvilket som helst fysisk aktiv i en virksomhed.

Begrebet dækker over aspekter som projektering, budgettering og udformning af produktionsanlæg, bygning, idriftsættelse, produktionsdrift, vedligeholdelse, ombygning og modernisering samt styring af nedlukningen/udskiftningen af anlægget, udstyret eller faciliteterne.

Ordet "Enterprise" refererer til styring af aktiverne på tværs af afdelinger, beliggenheder, faciliteter og i visse tilfælde forretningsenheder. Ved at styre anlægsaktiverne i alle dele af virksomheden kan man forbedre udnyttelsen af dem og deres ydeevne, nedbringe kapitalomkostningerne og de driftsomkostninger, der vedrører anlægsaktiverne, forlænge anlægsaktivernes levetid og forbedre afkastningsgraden væsentligt. Understøttelse af flere forretningsenheder og flere sprog er fundamentale bestanddele i en effektiv EAM-løsning, som skal bruges på tværs af alle forretningsenheder.

Det grundlæggende princip for styring af anlægsaktivernes livscyklus er at inkorporere anlæggets struktur allerede i planlægnings- og projekteringsfasen. Derefter indsamles oplysninger om budgetter og andre typer oplysninger, f.eks. om konstruktion og indkøb, og knyttes til anlæggets struktur, efterhånden som den udvikler sig. Potentielle leverandører anmodes om at uploade deres oplysninger i henhold til strukturen, således at man får en effektiv administration af oplysningerne Prevas anvender 100 % internetbaserede løsninger til dette formål. Når de endelige tegninger er godkendt, er anlægget allerede i EAM-systemet, herunder al dokumentation, oplysninger om reservedele og indkøb, instruktioner, planer for forebyggende vedligeholdelse, målværdier for forbrug, garantier og nøgletal til styring af anlægsaktivernes ydeevne. Herefter indsamles data om aktivernes ydeevne lige fra start, og de sammenholdes med målværdierne. Dette danner grundlag for styring af anlægsaktivernes livscyklus baseret på fakta og analyse af data.

Prevas' produkt Infor EAM omfatter alle nødvendige funktioner og egenskaber til håndtering af anlægsaktiver – lige fra planlægning af anlægsinvesteringen til produktions- og afviklingsfasen. Projekt- og budgetstyring, indkøbs- og lagerstyring samt styring af anlægsaktivernes ydeevne er integrerede moduler i Infor EAM, hvilket gør det muligt at styre anlægsaktivernes livscyklus.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind