sv  no  en  

dk en sv no
Forretningsprocesser i produktionsvirksomheder Prevas

Forretningsprocesser i produktionsvirksomheder

Eftersom MES fokuserer på produkter, er systemet ikke kun knyttet til informationer og processer på maskinniveau, men også til virksomhedens masterdata, forretningsprocesser og organisatoriske faktorer. For at forstå dette fuldt ud skal du overveje, hvordan svarene på følgende spørgsmål kan påvirke fremstillingsprocesserne i de næste 3-5 år:

 • Hvad sker der, hvis du lancerer nye produkter eller laver ændringer i de eksisterende produkter?
 • Hvad sker der, hvis du får nye kunder eller nye salgskanaler?
 • Hvad sker der, hvis dine produkter underlægges nye eller skiftende lovkrav?
 • Hvad sker der, hvis virksomhedens strategi ændrer sig?
 • Hvad sker der, hvis organisationen ændres?
 • Hvad sker der, hvis der sker ændringer i medarbejderstaben?

Prevas mener, at for de fleste virksomheders vedkommende ville svarene på disse spørgsmål nok være, at det kræver en stor grad af fleksibilitet i fremstillingsprocessen, og at styring af disse processer kan være måden til at opnå denne fleksibilitet.

Kontinuerlig forbedring er en af grundpillerne i MES, som Prevas har omfattende erfaring med. Det vil altid være et vigtigt aspekt ved MES og en vigtig ekspertise, som Prevas bruger tid på. I forbindelse med programmer til kontinuerlig forbedring anerkendes det i stigende grad, at efterhånden som producenterne opnår en større udnyttelse af udstyret, skal forretningsprocesserne også optimeres for at opnå en større effektivitet.

Prevas har en modeldrevet MES-filosofi, hvor styring af forretningsprocesserne kan spille en vigtig rolle i MES-løsninger. Med denne tilgang er MES ikke kun designet til at understøtte ændringer, men også til at fremme ændringer ved at implementere standardmæssige driftsprocedurer og bedste praksis på en konsistent, målbar og fleksibel måde.

Styring af forretningsprocesser i produktionsvirksomheder løser problemer i forbindelse med:

 • Driftsprocesser på tværs af funktioner
 • Lange kommunikationsveje
 • Manglede beredskabsplaner i forbindelse med processerne
 • Manglende data til forbedring af driftsprocesserne

Nøgleværdier

 • Mulighed for digitalisering og standardisering af driftsprocedurer, god fremstillingspraksis og instruktioner på tværs af alle domæner
 • Integration og koordination af aktiviteter, der udføres af medarbejdere og af systemet
 • Understøttelse af samarbejdet på tværs af roller og organisatoriske grænser
 • Måling og forbedring af processernes effektivitet
 • Mulighed for at overholde kundernes krav og lovkrav
 • Fastholdelse af ændrede driftsprocedurer for at undgå tilbagefald efter indførelse af forbedringer

Kontakt

For mere information

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind