sv  no  en  

dk en sv no
Produktionsindustrien

Fremstillingsindustrien

At overholde regler og myndighedskrav, sænke omkostningerne, at bibeholde et højt afkast og en høj kvalitet er fokusområder for fremstillingsindustrien. I fremstillingsindustrien gennemgår ovenstående områder konstant forandringer, f.eks. på grund af årlige produktforbedringer, ændrede standarder, voksende markeder og revolutionerende teknologier. I elektronikbranchen er der eksempelvis sket en løbende forandringer af love og forordninger (f.eks. EU-direktiv 2011/65/EF – RoHS-bekendtgørelsen), hvilket har haft stor indvirkning på branchen og dermed skabt behov for produktudvikling. Eksempler på nøgleværdier i fremstillingsindustrien er overholdelse af lovgivningen, produktivitet og bedre arbejdsforhold.

Vi er en erfaren leverandør af løsninger til fremstillingsindustrien, og har 30 års erfaring i at støtte vores kunder, både når det gælder udvikling af indlejrede systemer og testsystemer på fabriksgulvet. I løbet af denne tid har Prevas leveret løsninger til produktionslogistik, sporbarhed og produktionstestudstyr til mange forskellige brancher, eksempelvis til leverandører af medicinsk udstyr, maskiner og værktøj, samt til bilindustrien.

Prevas tilbyder produktudviklingsservices og -løsninger til hele fremstillingsindustrien. I dag er de primære områder services og løsninger inden for reducering af produktionsomkostninger, produktfornyelse, design af testsystemer og rådgivning om lovgivning.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind