sv  no  en  

dk en sv no
Industrialisering

Industrialisering

Et ikke helt ualmindeligt scenarie i et produktudviklingsprojekt er, at det primære fokus er at udvikle en prototype til verificering af produktkonceptet. Når det derefter drejer sig om at få produktet ud på markedet, opstår der andre problemer. Det kan være svært og dyrt at fremstille produktet, eftersom designet ikke er industrialiseret. Eller måske er det svært at teste dets egenskaber, hvilket resulterer i komplicerede tests eller kvalitetsproblemer. Hvis lovkravene ikke tages med i betragtning i udviklingsfasen, kan det være svært at få produktet til at opfylde kravene til CE-mærkning og kravene i andre direktiver, bestemmelser og standarder, som produktet er underlagt. Det endelige resultat bliver at markedsmål, såsom produktets pris og leveringstid ikke opfyldes, og at lønsomheden udhules.

Prevas kan tilbyde vejledning gennem hele produktudviklingsfasen og sikre, at fremstillings- og markedskravene løbende implementeres. 

  • Vi har stor erfaring med DfX (Design for Manufacturing (DFM), Design for Testability (DFT) osv.), og vi har samarbejdet med mange forskellige underleverandører.
  • Vi kan levere testsystemer til validering og produktionstests.
  • Vi har kompetencer inden for robust design med henblik på at opfylde de skrappe miljøkrav og de høje krav til pålidelighed.
  • Vi har indgående viden om lovkrav vedrørende de store markeder og er altid opdaterede om ændringer, så vi kan være proaktive.
  • Vi ved, hvordan man skaber en konstruktion der opfylder de gældende lovkrav.
  • Vi har veludstyrede laboratorier til eksempelvis EMC-tests. 

Læs mere om 

Kontakt

Henrik Møller

Henrik Møller

President Prevas A/S

Tel

+45 29 49 92 02

Maria Månsson

Maria Månsson

Director, innovation and research

Tel

+46 8 644 36 07

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind