sv  no  en  

dk en sv no
Kvalitetsstyring Prevas

Kvalitetsstyring

Det er yderst vigtigt at kunne måle og registrere produktets kvalitet, og det kan være afgørende for muligheden for at fremstille og sælge produkter. Uanset om behovet for kvalitetsstyring skyldes, at man skal overholde lovgivningen, øge sikkerheden, skabe grønne initiativer eller øge indtjeningen, er det en væsentlig del af MES, som er afgørende for produktionseffektiviteten.

Prevas' MES-løsninger understøtter in-line, at-line og off-line kvalitetsstyring ved at eksekvere prøvetagningsplaner, som enten defineres internt eller integreres med masterdata i andre systemer. Prevas' MES kan integreres med instrumenter og værktøjer i og uden for produktionslinjen og har workflow-aktiverede formularer til manuel indtastning af data. Afhængig af behovene og systemlandskaberne kan Prevas enten tilbyde LIMS-løsninger (Laboratory Information Management System) eller integrere systemet med eksterne LIMS med henblik på afsendelse af prøver og anmodning om off-line laboratorieresultater til den elektroniske produktfortegnelse.

Prevas mener, at kvalitetsstyring og styring af forretningsprocessen i produktionsvirksomheder er en fantastisk kombination. Ved at digitalisere, indføre og registrere de aktiviteter, der er forbundet med såvel kvalitetsstyring som kvalitetssikring, kan en MES-løsning fra Prevas understøtte helt papirløse produktfortegnelser med revisionsspor for de aktiviteter, der er forbundet med prøvetagning og produktfrigivelse.

Kvalitetsstyring løser problemer i forbindelse med

  • Krav til produktgodkendelse
  • Store variationer i kravene til produktgodkendelse
  • Krav til produktcertifikater
  • Overholdelses af lovgivningen
  • For meget papirhåndtering

Nøgleværdier

  • Hurtigere time-to-market
  • Større kundetilfredshed
  • Overholdelses af lovgivningen
  • Forbedret produktivitet og effektivitet

Kontakt

For mere information

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind