sv  no  en  

dk en sv no

Mikon OEE

Find flaskehalsene

En produktionslinje er et komplekst system.Ved du, hvilke faktorer der giver dig den korteste vej til øget lønsomhed?Mikon OEE giver dig svarene.

Helhedsbilledet
Der er tre faktorer, som er afgørende for den generelle ydelse, uanset om det drejer sig om en enkelt komponent eller et komplet produktionsanlæg:

  • Tilgængelighed
  • Produktivitet 
  • Kvalitet

OEE (Overall Equipment Efficiency) giver dig et anvendeligt måltal baseret på disse tre faktorer, som efterfølgende kan anvendes til analyser og benchmarking. På denne måde giver Mikon OEE dig et helhedsbillede.

Optimal produktion

OEE identificerer de områder, hvor der er mest at hente, hvilket gør arbejdet målrettet og effektivt. OEE viser, hvilken kvalitet og pålidelighed og hvilket maskinudstyr der faktisk påvirker resultatet.

Mikon OEE hjælper dig med at udnytte det eksisterende udstyr på en optimal måde, så du undgår unødige investeringer.

Kontakt

Hvis du ønsker flere oplysninger om Prevas-produktet Mikon OEE, bedes du kontakte os.

Mikon OEE

Kontakt

For mere information

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind