sv  no  en  

dk en sv no
FOCS Prevas

FOCS, system til styring og optimering af ovne

Opvarmning af stålemner er en ekstremt energikrævende proces. Koordinering med valsningen er afgørende for produktiviteten. Effektiv styring af ovne kræver derfor optimering af både produktivitet, kvalitet og energiforbrug. Prevas har sammen med brancheorganisationerne Jernkontoret og Metallurgical Research Institute AB (MEFOS) udviklet softwaren FOCS-RF, som udfører denne optimering.

Tjenester til stålindustrien

• Opvarmning inden valsning:    
   -    Kontinuerlige ovne (FOCS-RF)    
   -    Batchovne (FOCS-PF)
• Varmebehandling baseret på blandt andet modelbaseret styring:   
   -    Kontinuerlige linjer    
   -    Batchovne
• Virksomhedsstudier vedrørende varmeovne og forbrænding:   
   -    Produktivitet    
   -    Energi   
   -    Kvalitet

Prevas FOCS, brochurePDF.

Kontakt

For mere information

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind