sv  no  en  

dk en sv no
Projektledelse

Projektledelse

Håndtering af komplekse forsknings- og udviklingsprojekter

En kompetent projektleder er nok det vigtigste aktiv for at gennemføre et succesfuldt forsknings- og udviklingsprojekt. Prevas har en stærk projektkultur og en enestående erfaring, når det drejer sig om at levere projekter til tiden. En af hemmelighederne bag vores succes er, at vi hele tiden arbejder på at effektivisere vores udviklingsmodel og lader os inspirere af de bedste dele af de projektledelsesfilosofier, som vores mange markedsledende kunder anvender.

Vi har vores eget Project Management Office, der fungerer som supportorganisation for vores projektsponsorer og projektledere, således at vi opfylder vores egne høje kvalitetsstandarder.

Nogle kunder har brug for on-site assistance fra en projektleder og konsulenter. Derfor har vi opbygget vores egen kompetencedatabase, som gør det nemt at finde de rette personer til kundens behov. Vores kompetencedatabase indeholder også et værktøj, som konsulenterne kan anvende til at trække på Prevas' samlede viden.

Hvis det er nødvendigt, kan vores projektledere og konsulenter selv medbringe Prevas' egne arbejdsstationer og udviklingsværktøjer. Dette sættes der stor pris på, hvis kunden har en lille forsknings- og udviklingskapacitet, eller hvis der kræves meget specialiserede værktøjer.

Vi har ekspertkonsulenter med kompetencer inden for risikostyring, risikoanalyse, PMI, PMP, FMEA/FMECA, kvalitetssikring iht. ISO 13485, IEC 62304, IEC 60601-1, SIL, Scrum, funktionsstyret udvikling, agil udvikling og meget mere.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind