sv  no  en  

dk en sv no
Prevas Snitcher Medical

Prevas Snitcher Medical

En ny tilgang til etikettering i lægemiddel- og medicoindustrien.

Prevas Snitcher Medical gør det nemmere og mere sikkert at arbejde med etikettering af lægemidler og medicinsk udstyr. Produktet er et fleksibelt print-on-demand-system, som håndterer alt fra mindre behov til de krav, som store automatiserede produktionsanlæg stiller.

Nye produkter kommer hurtigere på markedet

Du slipper for at bruge et trykkeri for at trykke etiketter til dine produkter. Etiketterne designes i systemet og er klar til at blive udskrevet direkte. Samtidigt er der fuldstændig versionshåndtering. Hele håndteringen af etiketter bliver hurtigere, og time-to-market for dine produkter afkortes.

Let at anvende og med fuld sporbarhed i produktionen

Alle data om etiketter, som skal gemmes i henhold til myndighedernes krav, kan gemmes i systemet og hentes frem når som helst. Sporbarheden gælder f.eks. ændring af indholdet eller designmæssige ændringer af etiketten. Så snart en etiket ændres, gemmes oplysningerne i Snitcher Medical. En etiket, der trykkes, kan efterfølgende vises nøjagtigt som den blev trykt.

Succesfuldt system

Flere af de store svenske lægemiddel- og medicovirksomheder anvender i dag produktet såvel nationalt som internationalt. Systemet udvikles og tilpasses kontinuerligt for at opfylde hver kundes unikke og skiftende behov. Langsigtet samarbejde med vores kunder har altid vist sig at give de bedste resultater.

Fleksibelt modulopbygget system giver større effektivitet

Prevas Snitcher Medical er et modulopbygget system, som hele tiden udvikles med nye moduler. Hvis der er behov for det, stiller vi valideringsdokumentation, som kan tilpasses, til rådighed. Dette gør Prevas Snitcher Medical til et effektivt og brugervenligt system.

Prevas Snitcher MedicalPDF, pdf (en)

Kontakt

For mere information

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind