sv  no  en  

dk en sv no
Produktionslogistik Prevas

Produktionslogistik

Prevas tilbyder løsninger, der optimerer materialeflowet i produktionen og øger varelagerets omsætningshastighed. Løsningerne rækker lige fra kortvarige undersøgelser i de tidlige undersøgelsesfaser og til at have det fulde funktionsansvar for produktionslogistikken i forbindelse med den løbende drift – hele døgnet, året rundt. Eftersom vi har et bredt udvalg af tjenester, som ydes af forretningskonsulenter med mange års erfaring, leverer vi logistikløsninger til mange forskellige brancher, herunder bilindustrien, stålindustrien og distributionssektoren.

Produkter til produktionslogistik

Prevas LIPS er en platform til udvikling og levering af systemløsninger til materialehåndtering og produktionslogistik. Snitcher Warehouse er en PDA-funktion (Personal Digital Assistant) til lagerhåndtering i Movex.

Kontakt

For mere information

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind