sv  no  en  

dk en sv no
Produktionsløsninger Prevas

Produktionsløsninger

For at opnå en god produktivitet i fremstillingsvirksomheder skal der ske forbedringer i alle dele af produktionen og indføres informationsteknologi. Prevas har lang erfaring med levering af produktionsløsninger, som hjælper virksomheder med at forbedre produktiviteten, kvaliteten og kundeservicen samt overholde lovgivningen.

Manufacturing Execution Systems (MES), IT-løsninger, der kontrollerer produktionsprocesserne

MES er IT-løsninger, der styrer de vigtige produktionsprocesser i et eller flere produktionsanlæg. MES-tjenesterne fra Prevas hjælper kunder i fremstillingsindustrien med at bygge bro mellem ERP og processtyring (automatisering). MES gør det muligt at fastsætte fælles standarder og bedste praksis, som er med til at reducere omkostningerne, gennemløbstiden, mængden af igangværende arbejde og lagerbeholdningen. Læs mere her.

Enterprise Asset Management (EAM), vedligeholdelse af de produktive ressourcer

For at forblive konkurrencedygtige skal produktionsvirksomheder kunne styre deres anlægsaktiver fornuftigt. I procesindustrien er anlægsaktiverne og driftseffektiviteten afgørende for det økonomiske udbytte og dermed virksomhedens succes. I forbindelse med ordrespecifik fremstilling er anlægsaktivernes pålidelighed og tilgængelighed afgørende for produktiviteten. Læs mere her.

Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI), indsamling af produktionsdata

EMI fra Prevas er softwareløsninger, som indsamler og præsenterer produktionsrelaterede data fra mange forskellige kilder, så beslutningstagerne får tydelige oplysninger om, hvordan virksomheden klarer sig. Og det drejer sig naturligvis om beslutninger, der træffes i realtid. EMI kan ses som business intelligence til produktionsvirksomheder. Læs mere her.

Proces Information Management Systems (PIMS)

PIMS-løsningerne fra Prevas er integrerede procesinformationssystemer, som bygger bro mellem industrivirksomheders processtyringssystemer og forretningssystemer. Læs mere her.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind