sv  no  en  

dk en sv no
Produktionsplanlægning Prevas

Produktionsplanlægning

For at klare den øgede konkurrence og de stigende krav fra kunderne tilpasser fremstillingsindustrien sig til en mere fleksibel produktionsform. For at kunne håndtere den nye, fleksible produktionsform på en effektiv måde bliver produktionsplanlægningsprocesser og -værktøjer stadig vigtigere.

Produktionsplanlægning handler om at fastsætte realistiske leveringsdatoer, hvor man tager højde for andre ordrer og samtidig sikrer, at den ledige kapacitet udnyttes fuldt ud, eksempelvis ved at undgå flaskehalse, dyrt overarbejde eller unødig omstilling af maskinerne. Hvis man ikke har de rette værktøjer ved hånden, kan det være næsten umuligt at udføre planlægningsopgaven på en effektiv måde.

Prevas tilbyder støtte i forbindelse med investering, udvikling, integration, uddannelse og support igennem hele processen – lige fra afklaring af behovene til implementering af en løsning til den løbende produktionsplanlægning.

Kontakt

For mere information

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind