sv  no  en  

dk en sv no

Referencer, optimering av varmeovne

Der vil ske markant flere energibesparende og produktivitetsøgende tiltag i stål- og metalindustrien i løbet af de kommende år.

Ved hjælp af moderne teknik kan vi sammenstille data fra mange forskellige kilder og finde sammenhænge. Det betyder, at man kan koordinere processer, som ikke tidligere var koordinerede, og at beslutningstagerne kan få det helhedsbillede, som de skal bruge for hurtigt at træffe de rette beslutninger.  

Stålproduktion er meget energikrævende. Prevas har en rigtig god forståelse for industriens behov og har erfaring og adgang til data og forsøgsanlæg. Derfor er vi i stand til at udvikle løsninger og produkter, som ligger på linje med industriens behov for kontinuerligt at optimere processerne samt reducere spildet og energiforbruget.

Eksempler på opgaver

Referencer, optimering av varmeovne

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind