sv  no  en  

dk en sv no
Robotteknik Prevas

Robotteknik

For at opnå en effektiv og bæredygtig produktion kræves der automation og robotløsninger. Moderne robotløsninger giver øget produktionshastighed og højere produktionskvalitet samt færre driftstop og lavere omkostninger.

Prevas har lang erfaring med at levere industrielle robotløsninger, herunder systemer til styring og overvågning af robotceller. Center of Excellence Robotløsninger.

Prevas har viden om avanceret robotprogrammering både i forbindelse med nye investeringsprojekter og justering af eksisterende robotceller, hvor vi via analyser kan forbedre udnyttelsesgraden, cyklustiden og produktionsmængden.

Prevas tilbyder også uddannelse i programmering og håndtering af robotter og yder teknisk support i forbindelse med robotinvesteringer.

For at opnå en ukompliceret, men effektiv styring og overvågning af robotceller anvender Prevas produktserien CellManager.

Robotteknik losninger

Kontakt

Lars-Erik Forsberg

Lars-Erik Forsberg

Sales Manager

Tel

+46 21 360 19 80

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind