sv  no  en  

dk en sv no

Høj teknisk kompetence og innovative løsninger

Grundlaget for vores arbejde er en dybdegående forståelse for vores kunders aktiviteter og forretninger. Ved løbende at udvikle, og selv udvikles, udnytter vi fremskridtene inden for teknik og digitalisering. Sammen med vores kunder omsætter vi deres behov og idéer til øget konkurrenceevne.

Vi brænder for at løse tekniske udfordringer. Med spidskompetencer inden for teknisk produktudvikling, embeddede systemer, industriel IT og automation leverer Prevas løsninger og konsulentservices, der opfylder vores kunders behov – i dag og i morgen

Strategisk platform

  • Prevas vil være ledende inden for sine forretningsområder og satse på ekspertcentre, såkaldte Centers of Excellence, hvor vi skal være verdensledende. Ægte kundeværdi kan kun opnås gennem en grundig forståelse af kundens aktiviteter. Gennem vores Centers of Excellence får kunderne adgang til specialiserede projektteams med specifik domæneekspertise og tekniske platforme til udvikling af lønsomme og nøglefærdige løsninger.
  • Prevas' viden, som er hentet fra tidligere gennemførte udviklingsprojekter, skal udover os selv, også gavne vores kunder. Derfor laver vi pakkeløsninger i et bredt program med færdige byggesten og produkter. Man behøver ikke at opfinde den dybe tallerken hver gang, og vi kan tilbyde vores kunder en hurtigere og mere effektiv udvikling med en højere kvalitet.
  • Ved hjælp af stærke partnerrelationer kan Prevas tilbyde kunderne en helhedsløsning.
  • Med en veldokumenteret projektgennemførelse i verdensklasse er Prevas kundernes konkurrencedygtige og trygge valg ved gennemførelse af projekter. Hver gang vi har gennemført et projekt, måler vi vores leveringspræcision, og hvor tilfredse kunderne er med vores indsats. Dette er vores stærke referencer et bevis på.
  • Prevas skal være en tydelig udviklingspartner og systemleverandør for sine kunder. Synergieffekter mellem Prevas' forretningsområder giver mulighed for bredere leverancer. Vi kan nå kunden på et tidligt stadie og opfylde markedets behov for virksomhedsudvikling på et højere strategisk niveau og efterfølgende levere systemløsninger og produkter.
  • Prevas vil arbejde for et innovativt og bæredygtigt samarbejde gennem deling af ikke-fortrolig viden fra sit forsknings- og udviklingsarbejde via regelmæssig deltagelse i seminarer, konferencer, publikationer og tekniske netværk. Dette vil hjælpe vore kunder og fremme samarbejdet mellem industri og akademi. Prevas vil også opmuntre studerende til at vælge tekniske uddannelser.
  • Ved at medtage Prevas' værdier i alle sammenhænge skabes en levende virksomhedskultur. Alle medarbejdere hos Prevas opmuntrer hinanden til at udvikle sig og være skarpe. Fælles for os er en stor interesse for teknik med arbejdsglæde og kundeværdi i fokus, hvor vi deler vores viden og erfaring.

Kontakt

Henrik Møller

Henrik Møller

President Prevas A/S

Tel

+45 29 49 92 02

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind