sv  no  en  

dk en sv no
Telecom

Telecom

Stor tilgængelighed, høj ydeevne og fleksibilitet er fokusområder inden for telekomindustrien. Herudover kommer en kortere og kortere produktlivscyklus og nye services, som skaber et konstant behov for udvikling af både produkter og produktionssystemer.

Prevas har lang erfaring med teknisk konsulentbistand i telekombranchen og har kompetencer og ressourcer inden for mange områder, eksempelvis MES (Manufacturing Execution Systems). Vi hjælper med konceptudvikling, konstruktion, drift og support. Vi er lydhøre over for kundernes behov, og vores mål er altid at hjælpe dem med at finde omkostningseffektive løsninger.

Prevas tilbyder løsninger og services, som hjælper telekombranchen med at forbedre produktiviteten, kvaliteten, kundeservicen og sporbarheden. Produkter som EquipMan, Track'n'Trace, Bartrack og Testnet er eksempler på løsninger, som Prevas har udviklet, og som anvendes af telekombranchen i hele verden.

Kontakt

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind