sv  no  en  

dk en sv no
Integreret kvalitetssikring

Integreret test for kvalitetssikring

Reducer udviklingstiden og -omkostningerne ved at gennemgå kvalitetsprocessen.

Test er en stor og ofte dyr del af forsknings- og udviklingsprocessen. Det er nødvendigt at have domæneviden og viden om integreret kvalitetssikring (embedded QA) for at udføre testningen så effektivt som muligt. Prevas kan stille denne viden til rådighed, og den omfatter alt lige fra kravhåndtering og test til strategier, løsninger og udførelse.

For at kunne gennemgå og forbedre testprocessen anvender vi en model kaldet Test Process Improvement (TPI). Modellen understøtter forbedringer af testprocessen og giver et indblik i testprocessens "modningsgrad" i organisationen. Ud fra denne viden kan din virksomhed anvende modellen til nemt at skabe trinvise og målbare forbedringer. Læs mere i vores brochure om Test Process ImprovementPDF.

Prevas' viden inden for testløsninger (såsom funktionstestsystemer, HIL-, RF- og produktionstestsystemer samt realtidssystemer og styresystemer) er nødvendig for at kunne teste moderne, komplekse produkter med indlejrede systemer. Vores løsninger reducerer også udviklingstiden ved at anvende automatisk test, realtidssimuleringer og hurtig prototypefremstilling. Det er også vigtigt at øge testenes omfang for at hæve produktets kvalitet. Vores processer og strukturer gør, at vores løsninger kan genanvendes til test af forskellige slags produkter og også til produktion.

Prevas er global partner til National Instruments, som er en af de største virksomheder på markedet inden for dette felt. Vi anvender komponenter fra deres portefølje og har også udviklet vores egne tilføjelsesprogrammer med henblik på at kunne bygge effektive testmiljøer til mange forskellige applikationer og brancher.

Prevas har meget stor erfaring med at levere systemer til funktionstest, HIL-test, produktionstest, reparationstest samt test af robusthed og systemsikkerhed.

Kontakt

Henrik Thomsen

Henrik Thomsen

Project Sales Manager

Tel

+45 29 26 92 04

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind