sv  no  en  

dk en sv no

Unikt produkt, som på en nem måde kan diagnosticere hjerterytmeforstyrrelser

Zenicor - Et håndholdt EKG-apparat

En forstyrrelse af hjerterytmen mærkes oftest ved, at hjertet slår hårdere eller mere uregelmæssigt end normalt.

Ved hjælp af EKG-målinger kan man i tide diagnosticere visse typer af hjertefejl, såsom forkammerflimmer eller forskellige typer af korte og vedvarende hjerteanfald.

Indbygget mobiltelefon til automatisk overførsel af data (maskine-til-maskine-løsning, M2M)

Zenicor lancerer en ny version af et håndholdt EKG-apparat, som er udviklet i samarbejde med udviklere fra Prevas. Det er nemt at anvende apparatet, som består af bl.a. et display, to måleelektroder og et indbygget GPRS-modem. Målingen startes ved, at patienten selv lægger tommelfingrene på elektroderne. Et EKG-signal måles i mikrovolt og lagres i en intern hukommelse, og resultatet af målingen overføres, når patienten trykker på knappen "send".

Enheden kan være i lommen, og patienten kan tage den med sig overalt. Den opfylder IEC 60601-1, en sikkerhedsstandard fra International Electrotechnical Commission (IEC), som er specielt udviklettil medicotekniske produkter.

Prevas' medvirken

- Da vi sammen med Prevas startede udviklingen af den nye generation af EKG-apparatet, var det vigtigt at udvikle produktet inden for rammerne af vores udviklingsbudget og i rette tid, siger Mats Palerius, adm. direktør for Zenecor.

- Vi begyndte med et forstudie, hvor vi stillede tre spørgsmål til Prevas. Spørgsmålene handlede om kvaliteten af EKG-signalet, mobildækning og antenner, og om apparatet skulle kunne drives med almindelige batterier. Først da vi havde fået svarene, startede vi det egentlige udviklingsarbejde, fortsætter Mats Palerius.

www.zenicor.se   

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Certificeret

ISO 9001:2015

Generelle spørgsmål
info@prevas.com

Spørgsmål i forbindelse med persondataforordningen
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produkt log ind